Fundacja "Sprawni Inaczej"
Oddział w Kościerzynie
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Słoneczna 1, 83-400 Kościerzyna
tel.:/fax: 58 686 87 77, 784 036 927
wtz.fsi@gmail.com, wtz.terapeuta@gmail.com
wtz.koscierzyna.info

"Dłoń - staże dla osób niepełnosprawnych"
Fundacja "Sprawni Inaczej",
Oddział w Kościerzynie
Biuro Projektu
ul. Wodna 14
83-400 Kościerzyna
tel. kom. +48 664 365 693,
tel.:/fax. (58) 686 87 77


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego